Share:


Transformation of small Slovak towns in the era of socialism example of Bánovce nad Bebravou

Abstract

Several decades of socialism had their effect on urbanism and architecture of towns. These processes can be found in several post-socialist countries. One of the examples in Slovakia is the town of Bánovce nad Bebravou. Until the end of the 19th century the town was not economically important. During the time of socialism the city underwent significant architectural and urban changes due to large industrial development. The definitive image of the historic core changed according to the principles of modern urbanism. Nowadays with the compact city policies, it is important to find the balance between the traditional compact urban form and the modern urban form. The contribution deals with mapping and the process of former urban changes. The aim is to find locations for the transformation and refurbishment of the town’s historic core, in order to its preserved cultural and historical values, while fulfilling the requirement for an ecological and sustainable city.


Article in English.


Nedidelių Slovakijos miestų kaita socialistiniu laikotarpiu Banovce nad Bebravou pavyzdžiu


Santrauka


Keli socialistiniai dešimtmečiai padarė poveikį miestų urbanistikai ir architektūrai. Šie procesai akivaizdūs keliose postsocialistinėse šalyse. Vienas iš tokių pavyzdžių Slovakijoje – Bánovce nad Bebravou miestas. Iki XIX a. pab. miestas nebuvo ekonomiškai reikšmingas. Socialistiniu laikotarpiu miestas patyrė reikšmingų urbanistinių ir architektūrinių pokyčių dėl pramonės vystymosi. Išraiškingas istorinio branduolio vaizdas pakito pagal modernistinės urbanistikos principus. Remiantis dabartine kompaktiško miesto politika, svarbu rasti pusiausvyrą tarp tradicinės kompaktiškos urbanistinės formos ir moderniosios miesto formos. Straipsnyje naudojantis miestų planais sekamas ankstesnės miesto kaitos procesas. Siekiama aptikti miesto istorinio branduolio transformavimo ir pertvarkymo vietas tam, kad būtų išsaugotos jo kultūrinės ir istorinės vertės, kartu užtikrinant ekologiško ir tvaraus miesto reikalavimus.


Reikšminiai žodžiai: miesto vystymas, istorinis branduolys, miestų kaita, potencialas.

Keyword : urban development, historical core, transformation, potencial

How to Cite
Lacková, A., & Šišláková, L. (2018). Transformation of small Slovak towns in the era of socialism example of Bánovce nad Bebravou. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 10. https://doi.org/10.3846/mla.2018.1484
Published in Issue
May 11, 2018
Abstract Views
531
PDF Downloads
342
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Act. no. 22/1958 Coll. on The Protection of the Monuments and Historic Sites.

Act FZ ČSSR no. 50/1976 Coll. on Land-use Planning and Building Regulations.

Act no. 27/1987 Coll on State Monument Care.

Act of the National Council of the Slovak Republic no. 49/2002 Coll. on the Protection of the Monument Fund.

Bitušíková, A. (2003). Urbánna antropológia. Východiská a perspektívy. Banská Bystrica: UMB.

Chronicle of Bánovce nad Bebravou 1945–1985. Retrieved from http://web.banovce.sk/na_stiahnutie/Kronika%201945%20-%201985.pdf

Dvořáková, V. (2013). Pamiatkové územia – nádeje a realita. Monument revue, 2(2), 10–13.

Doxiadis, C. (1968). Ekistics: an introduction to the science of human settlements. New York: Oxford University Press.

Dulla, M., & Moravčíková, H. (2002). Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava: Slovart.

Husovská, Ľ. (2013). Formovanie ochrany historického urbanizmu – pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Monument revue, 2(2), 2–9.

Kasala, T. (2011). TATRA prvá automobilka na Slovensku. Retrieved from https://www.nasebanovce.sk/products/tatraprva-automobilka-na-slovensku/

Kissfazekas, K. (2017). Changes of town centres in the era of state socialism – processes and paradigms in urban design. Architektúra a urbanizmus, LI(1–2), 17–30.

Klusáková, L., et al. (2017). Small towns in Europe in the 20th and 21st centuries, heritage and development strategies. Prague: Karolinium press.

Koucký, R. (2014). Územní plán hlavního města Prahy. Praha: Institut plánováni a rozvoje hlavního města Prahy.

Koucký, R. (2006). Elementární Urbanismus. Praha: Zlatý řez, o.s.

Nestorová-Dická, J., & Lovacká, S. (2009). Vývojové etapy európskych miest (procesy utvárajúce a formujúce európske mestá). Geographia Cassoviensis, III(2), 127–132.

Obert, Š. (1995). Bánovce nad Bebravou, História a súčasnosť. Banská Bystrica: vydavateľstvo ROPA.

OECD. (2012). Compact city policies: a comparative assessment. OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.

Schubert, U. (2001). Ecocity: Urban Development Towards Appropriate Structures for Sustainable Transport, Publishable Final Report. Retrieved from http://www.ecocityprojects.net

Šišmiš, M. (Ed.). (2002). Bánovce nad Bebravou 1232–2002. Martin: Osveta.

Vodrážka, P. (2015). Výstavba miest v rokoch 1945 až 1956. Urbanita, 1–2(27), 70-73.