Share:


Territory planning perspective in flood-prone areas in Riga

Abstract

The flood risk problems in Riga city due to global warming and climate change are studied based on the European experience incorporated in European and Latvian legislation. Amendment to the Protection Zone Law of Latvia is studied and compared with the likelihood of the flood risk and development possibilities in the flood risk zones. The study focuses on the case of the Vecdaugava River neighbourhood as the potential flood risk zone in Riga city.

Article in English.


Teritorinio planavimo perspektyvos potvynių užliejamuose Rygos plotuose

Santrauka  

Tiriamos potvynio rizikos Rygos mieste keliamos problemos, atsiradusios dėl globalinio atšilimo ir klimato pokyčių, remiantis Europos patirtimi, atspindėta Europos ir Latvijos įstatyminėje bazėje. Analizuojami Latvijos Respublikos apsaugos zonų įstatymo pakeitimai, potvynio rizikos galimybės tam tikrose zonose. Tyrimas skirtas nagrinėti Vecdaugavos upės atvejį kaip potencialią potvynių zoną Rygos mieste.

Reikšminiai žodžiai: miesto pakrantės zona, potvynio rizika, urbanistinis planavimas Rygoje, tvarumas.

Keyword : waterfront, flood risk, urban planning in Riga, sustainability

How to Cite
Berzina, D. (2016). Territory planning perspective in flood-prone areas in Riga. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(1), 29-37. https://doi.org/10.3846/mla.2016.863
Published in Issue
Apr 28, 2016
Abstract Views
317
PDF Downloads
216
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.