Share:


XX–XXI Century lithuanian urban designers and urban planners on urban modelling in Western European context

Abstract

The intensification of anti-modernist ideas at the end of the XX c. encouraged a more active interest in the historic urban nucleus, the search for distinctive characteristics and modelling tools. Lithuanian urban designers have been forming their own view of cities and their modelling that is closely related to those of their Western European counterparts. The influence of Western Europe became even more significant after Lithuania regained its Independence. Consequently, in order to understand urban modelling in Lithuania one must understand Western context as well. The article discusses the most significant Lithuanian and Western European urban designers, examines their most important ideas on city modelling.

Article in Lithuanian.


Miestų modeliavimas XX–XXI a. Lietuvos architektų urbanistų akimis Vakarų Europos kontekste

Santrauka 

XX a. pabaiga Europos miestams itin svarbi dėl suaktyvėjusių antimodernistinių idėjų, kurios paskatino atsigręžti į miestų istorinius branduolius, miesto savitumo ir modeliavimo priemonių paieškas. Lietuvos architektai urbanistai formuoja savą požiūrį į miestus ir jų modeliavimą, kuris turi glaudžių sąlyčio taškų su Vakarų Europos atstovų mintimis. Lietuvoje Vakarų įtaka urbanistinei raidai tapo ypač reikšminga po nepriklausomybės atgavimo, todėl formuojant miestų modeliavimo sampratą mūsų šalyje svarbu suprasti ir vakarietišką kontekstą. Straipsnyje apžvelgiami ryškiausių Lietuvos ir Vakarų Europos architektų urbanistų miestų ir jų modeliavimo sampratos išskirtiniai bruožai.

Reikšminiai žodžiai: miestas, miesto modeliavimas, kompozicija, architektas urbanistas.

Keyword : city, urban modelling, composition, urban designer, urban planner

How to Cite
Vėtė, A. (2016). XX–XXI Century lithuanian urban designers and urban planners on urban modelling in Western European context . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(1), 65-76. https://doi.org/10.3846/mla.2016.865
Published in Issue
Apr 28, 2016
Abstract Views
323
PDF Downloads
254
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.