Share:


The evolution of standard single family houses in soviet Lithuania

Abstract

In soviet Lithuania standard single-family housing projects have been actively developed and constantly improved. It was possible to identify about 40 different standard housing projects in Lithuania’s rural areas in the early eighties. However, it was not an easy task for a family to build their own house. The construction was hampered by the lack of permanent materials and priority queues, according to which plots were distributed. Also one must take notice that the construction of single-family homes was totally prohibited in major cities. Before setting in the prohibition in the 60s, one could recognize standard housing exploiting traditional materials – brick, wood, as well as adapting architectural features of interwar housing. Meanwhile, the rural areas started to experiment with the design of industrially prefabricated homes. These attributes of, so far poorly, investigated typology are one of the components forming a standard single- family house in modern day Lithuania. The objective of the paper is to define the peculiarities of standard single-family housing development in the soviet era, with a focus on socio-political factors which determined the direction and attributes of a typical design.

Article in Lithuanian.


Tipinių vienbučių gyvenamųjų namų raida sovietinėje Lietuvoje

Santrauka 

Tipiniai vienbučių gyvenamųjų namų projektai sovietinėje Lietuvoje buvo aktyviai rengiami ir tobulinami. Devintojo dešimtmečio pradžioje Lietuvos kaimo vietovėse buvo galima identifikuoti apie 40 skirtingų tipinių namų projektų. Tačiau ne kiekvienas pilietis galėjo namą pagal tokį projektą pasistatyti. Statybas varžė nuolatinis medžiagų trūkumas, prioritetinės eilės, pagal kurią buvo dalijami sklypai, sudarymo sąlygos, galiausiai draudimas statyti vienbučius namus didžiuosiuose miestuose. Miestuose iki įsigaliojant statybos draudimui vyravo tradicinės statybos namai – mūriniai, mediniai, o jų raiška turėjo tarpukario architektūros bruožų. Tuo tarpu kaimo vietovėse imta eksperimentuoti projektuojant industrinius surenkamus namus. Šios, iki šiol menkai nagrinėtos, tipologijos bruožai yra viena iš dedamųjų, formuojančių šiuolaikinį tipinį gyvenamąjį namą Lietuvoje. Tiriamojo darbo tikslas – nustatyti tipinių vienbučių raidos savitumus sovietmečiu, atkreipiant dėmesį į kertinius socio-politinius veiksnius, nulėmusius tipinio projektavimo kryptis ir bruožus.

Reikšminiai žodžiai: tipinis projektas, vienbutis gyvenamasis namas, greitai surenkamas namas, sovietmečio architektūra.

Keyword : standard project, single-family house, prefabricated house, soviet architecture

How to Cite
Galaunytė, A. (2016). The evolution of standard single family houses in soviet Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(1), 77-83. https://doi.org/10.3846/mla.2016.858
Published in Issue
Apr 28, 2016
Abstract Views
355
PDF Downloads
1497
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.