Share:


Analysis of innovative and modern technology of parking lots

Abstract

Management of urban communication systems and ensuring of residents demands are the main tasks of the sustainable city development. One of the most important areas that forms better urban image is sustainable mobility development. It has influence on social, economical viability and environmental quality. Nowadays, intensive rhythm of life and increasing transport demands, usage of cars become a significant problem which regards the air and noise pollution and lack of parking spaces. Due to the daily impossibility of residents to find vacant parking spaces influence unproper usage of public spaces, streets, pedestrian and bicycle paths, children backgrounds, green areas and other territories. This report provides an overview of concepts of parking lots and their technology, and property usage in city center, middle zones, suburban territories and as well an analysis of the evolution of parking spaces. The report presents modern and innovative concepts of parking lots, which improves quality of communication and life in city and improves architectural environment.

Article in Lithuanian.


Inovatyvių ir modernių technologinių automobilių stovėjimo statinių apžvalga

Santrauka 

Šiuolaikiniuose miestuose susisiekimo sistemos valdymas ir gyventojų susisiekimo poreikių užtikrinimas yra vienas svarbiausių miesto uždavinių. Darni susisiekimo sistemos plėtra yra vienas iš elementų formuojančių miesto urbanistinį įvaizdį, kuris turi įtakos miesto socialiniams, ekonominiams, aplinkos kokybės ir kitiems veiksniams. Intensyvėjant miesto gyventojų ritmui ir didėjant susisiekimo poreikiui mieste, transporto priemonių naudojimas, statymas, laikinas ir ilgalaikis stovėjimas – tampa vis aktualesne problema. Kasdienis gyventojų susidūrimas su automobilių stovėjimo vietų trūkumo problema turi įtakos viešųjų erdvių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, vaikų žaidimo aikštelių, žaliųjų plotų ir kitų teritorijų užpildymui transporto priemonėmis. Šiame straipsnyje apžvelgiamos automobilių stovėjimo statinių ir jų technologinių sprendimų panaudojimo galimybės miesto centrinėje, vidurinėje ir priemiestinėje teritorijose. Taip pat apžvelgiama automobilių stovėjimo statinių kilmė ir atsiradimo priežastys. Straipsnyje pateikiami inovatyvūs ir modernūs automobilių stovėjimo statinių koncepciniai ir realūs projektai, kuriuos įgyvendinus nepažeidžiama architektūrinė aplinka ir gerėja žmonių gyvenimo bei susisiekimo infrastruktūros kokybė.

Reikšminiai žodžiai:  automobilių stovėjimo statiniai, automobilių stovėjimo vietų trūkumas, privataus ir viešojo transporto jungties aikštelė.

Keyword : constructions of parking lots, parking space shortage, Park and Ride

How to Cite
Damidavičius, J., Palevičius, V., & Jakubauskas, G. (2016). Analysis of innovative and modern technology of parking lots. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(1), 131-138. https://doi.org/10.3846/mla.2016.922
Published in Issue
Apr 28, 2016
Abstract Views
364
PDF Downloads
348
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.