Share:


Dynamic research of solar cells

Abstract

Solar cells are one of the most popular renewable energy generation technologies, because they are reliable, low operating and maintenance costs, to conclude without any moving parts and is a boundless source of energy. In any solar cell can avoid mechanical vibrations, which may produce the solar cell glass, damage to the inner structure. In order to determine the influence of mechanical vibrations of the solar cell structure was carried out theoretical and experimental modal analysis. The study found dangerous solar cell frequencies and their deformation and optimize the method of attachment which provides a better solar cell stability.

Article in Lithuanian.


Dinaminis saulės elemento tyrimas

Santrauka 

Saulės elementai – vieni populiariausių atsinaujinančių energijos gavybos technologijų, nes jie patikimi, jų mažos eksploatavimo ir priežiūros išlaidos, šie elementai sudaryti be jokių judančių dalių ir yra beribis energijos šaltinis. Bet saulės elementas neišvengia mechaninių virpesių, kurie gali įskelti saulės elemento stiklą, pažeisti vidinę konstrukciją. Siekiant nustatyti mechaninių virpesių įtaką saulės elemento konstrukcijai, buvo atliktos teorinės ir eksperimentinės modalinės analizės. Tyrime buvo rasti pavojingi saulės elemento dažniai ir jų deformacijos, rastas optimalus tvirtinimo būdas, kuris suteikia geresnį saulės elemento stabilumą.

Reikšminiai žodžiai: saulės elementas, tvirtinimai, virpesiai, dinaminės charakteristikos.

Keyword : solar cell, fortifications, vibrations, dynamic characteristics

How to Cite
Makarskas, V., Jurevičius, M., & Kilikevičius, A. (2017). Dynamic research of solar cells. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(6), 549-522. https://doi.org/10.3846/mla.2016.984
Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
344
PDF Downloads
205
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.