Share:


Analysis of the precise raster-forming systems

Abstract

The precision raster-forming systems creation and development must be based on research in the specific work environment. In not ideal metrological conditions the precision raster-forming system allows to achieve high accuracy of the calibration, when used dynamic calibration method. The article discusses about mechanical design of precision raster-forming systems. According to the scientists’ works describes the precision systems, which working in the dynamic mode.

Article in Lithuanian.


Precizinių rastrų formavimo sistemų analizė

Santrauka 

Atliekant tikslumo tyrimus padaryta didelė pažanga, tačiau precizinės rastrų formavimo sistemos dažnai yra per daug sudėtingos ir skirtingos, todėl sunku ar beveik neįmanoma perkelti ir pritaikyti joms šių tyrimų pasiekimų tiesiogiai. Tokių sistemų kūrimas ir tobulinimas turi remtis tyrimais specifinėje darbo aplinkoje. Precizinė rastrų formavimo sistema leidžia neidealiomis metrologinėmis sąlygomis dinaminiu kalibravimo būdu pasiekti didelį kalibravimo tikslumą. Straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su precizinės rastrų formavimo sistemos mechaninės struktūros projektavimu ir jo metu kylančiais sunkumais. Remiantis mokslininkų atliktais darbais aprašomos tikslios precizinės sistemos, dirbančios dinaminiu režimu.

Reikšminiai žodžiai: rastrų formavimas, kalibravimas, dinaminis režimas.

Keyword : raster formation, calibration, dynamic mode

How to Cite
Fursenko, A., & Kilikevičius, A. (2017). Analysis of the precise raster-forming systems. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(6), 553-557. https://doi.org/10.3846/mla.2016.985
Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
323
PDF Downloads
190
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.