Share:


Nikelio-aliuminio dangos ant aliuminio-magnio lydinio atsparumo dilimui ir korozijai tyrimas

Abstract

The article examines the plasma sprayed 80Ni-20Al coatings on aluminum-magnesium (Mg ≈ 2.6‒3.6 %) alloy substrate, which before plasma spraying was cleaned using blasting with Al2O3 particles. The wear resistance and corrosion tests of sprayed coating and aluminum-magnesium alloy were performed. The volume loss, average central part of the cross-sectional area of wear track, wear rapidity, wear rate, wear resistance and corrosion current of coating and Al-Mg substrate were evaluated. The wear resistance and corrosion of nickel-aluminum coating and aluminum-magnesium substrate were compared at the work. Furthermore the wear tracks analysis of sprayed coating and substrate surface was carried out.


Santrauka 


Straipsnyje nagrinėjamos plazminiu būdu purkštos 80Ni-20Al dangos ant aliuminio-magnio (Mg ≈ 2,6‒3,6 %) lydinio substrato, kuris prieš padengiant buvo nuvalytas srautinant Al2O3 dalelėmis. Buvo atlikti purkštos dangos, aliuminio-magnio lydinio dilimo ir korozijos tyrimai. Nustatyti dangos ir Al-Mg substrato tūrio nuostoliai, vidutinis išdilusio takelio centrinės dalies skerspjūvio plotas, dilimo sparta, dilimo greitis, atsparumas dilimui ir korozijos srovė. Darbe buvo palygintas nikelio-aliuminio dangos ir aliuminio-magnio substrato atsparumas dilimui ir korozijai. Taip pat buvo atlikta užpurkštos dangos ir substrato dilimo takelių paviršiaus analizė.


Reikšminiai žodžiai: plazminis purškimas, nikelio-aliuminio dangos, aliuminio-magnio lydinys, dilimas, elektrocheminė korozija.

Keyword : plasma spray, nickel-aluminum coatings, aluminum-magnesium alloy, wear, electrochemical corrosion

How to Cite
Vaitkūnaitė, G., Lukauskaitė, R., & Višniakov, N. (2017). Nikelio-aliuminio dangos ant aliuminio-magnio lydinio atsparumo dilimui ir korozijai tyrimas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(6), 596-601. https://doi.org/10.3846/mla.2016.981
Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
354
PDF Downloads
209
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.