Share:


The research of pseudo coatings sprayed with electric arc spray

Abstract

The paper presents coatings obtained using two different stainless steel (AISI 316) and marine bronze (CuAl8) wires sprayed with electric arc spraying. Substrate: mild steel S235J2 (LST EN 10025: 2004). Arc spray equipment – “EuTronic Arc Spray 4” with an additional power source. The main task was to select optimal technological spraying process and obtain coatings which possess the best mechanical, physical, tribological properties that meet the requirements of the specific requirements in service coatings. The microhardness, elastic modulus, and morphology was examined. Dry friction wear was assessed in the mass loss of the coatings. The results of tribological coatings properties were assessed in determining the mass lost.

Article in Lithuanian.


Pseudodangų, užpurkštų elektrolankiniu būdu, tyrimas

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjamos elektrolankinio purškimo būdu suformuotos dangos, gautos užpurškus dvi skirtingas pilnavidurės nerūdijančiojo plieno (AISI 316) ir jūrinės bronzos (CuAl8) vielas. Substratas – mažaanglis plienas S235J2 (LST EN 10025:2004). Elektrolankinio purškimo įranga – „EuTronic Arc Spray 4“ su papildomu srovės šaltiniu. Eksperimentų metu siekiama parinkti optimalų technologinį purškimo procesą ir gauti dangas, pasižyminčias geriausiomis mechaninėmis, fizikinėmis, tribologinėmis savybėmis, kurios atitinka konkrečius keliamus reikalavimus eksploatuojamoms dangoms. Nustatytas dangų mikrokietumas, tamprumo modulis ir nagrinėta dangų morfologija. Dangų tribologiniai rezultatai vertinti nustatant prarastąją bandinių masę.

Reikšminiai žodžiai: adhezija, atsparumas dilimui, dangos, elektrolankinis purškimas, jūrinė bronza, nerūdijantysis plienas, mikrokietumas, dangų mikrostruktūra, tamprumo modulis.

Keyword : adhesion, abrasion resistance, coatings, arc spraying, marine bronze, stainless steel, microhardness, coating microstructure, tensile modulus

How to Cite
Rodžianskas, T., Jarašiūnas, O., Gedzevičius, I., Mikalauskas, G., Gargasas, J., Viselga, G., & Tetsman, I. (2017). The research of pseudo coatings sprayed with electric arc spray. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(6), 602-608. https://doi.org/10.3846/mla.2016.982
Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
331
PDF Downloads
209
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.