Share:


Influence of short-term air pollution with carbon monoxide on the risk of ambulance call-outs related to arterial hypertension

Abstract

Air pollution by carbon monoxide can be possibly related to the increase in arterial blood pressure and the risk of arterial hypertension. The study was made in Kaunas. The concentration of daily carbon monoxide was estimated according to the data provided by the Department of Environment of Kaunas and environmental monitoring stations of Kaunas city municipality. The study aims to determine a short-term impact of air pollution by carbon monoxide on the number of calls for ambulance due to the risk of arterial hypertension. The following factors were taken into consideration during the study: the time of calling for ambulance, seasons, weekdays and air temperature. Almost half of calls for ambulance (45.1%) due to the increase in arterial blood pressure were recorded in the afternoon (from 0 to 15 calls a day). The number of calls for ambulance due to the increase in arterial blood pressure was the lowest in the warmest time of the year (summer) regardless of the time of the day, and the highest in winter (in the afternoon and evening). The number of calls for ambulance at night due to the increase in arterial blood pressure was significantly higher on Mondays and Tuesdays. The number of calls for ambulance was 14% lower in the afternoon when the air temperature was 10 oC and 13% lower in the evening and at night. The number of calls for ambulance due to the increase in arterial blood pressure can be related to increased concentration of carbon monoxide one day before the call for ambulance (as a result of increased concentration of carbon monoxide by 1 mg/m3, the risk increases by 1.24 times). Increased concentration of carbon monoxide did not have negative influence on the number of calls for ambulance. Negative effect of carbon monoxide was observed when daily carbon concentration exceeded 80th percentile (0.583 mg/m3).

Article in Lithuanian.


Trumpalaikis oro taršos anglies monoksidu poveikis greitosios medicinos pagalbos iškvietimų dėl arterinės hipertenzijos rizika

Santrauka 

Oro tarša anglies monoksidu, tikėtina, susijusi su arterinio kraujo spaudimo padidėjimu bei arterinės hipertenzijos išsivystymo rizika. Tyrimas atliktas Kaune, paros anglies monoksido koncentracija vertinta pagal Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento ir miesto savivaldybės ekologinio monitoringo stotyse išmatuotus duomenis. Tyrimo tikslas – nustatyti trumpalaikį oro taršos anglies monoksidu poveikį greitosios medicinos pagalbos iškvietimų dėl arterinės hipertenzijos rizikai, atsižvelgiant į iškvietimo laiką ir kontroliuojant sezoniškumo, savaitės dienos bei oro temperatūros įtaką. Beveik pusė iškvietimų (45,1 %) dėl arterinio kraujo spaudimo padidėjimo buvo registruojami popietinėmis valandomis (nuo 0 iki 15 iškvietimų per parą). Šilčiausiu metų laiku (vasarą) iškvietimų skaičius dėl arterinio kraujospūdžio padidėjimo nepriklausomai nuo paros meto buvo mažiausias, o didžiausias – žiemą (po pietų ir vakare). Nakties metu iškvietimų rizika dėl padidėjusio arterinio kraujo spaudimo buvo žymiai didesnė pirmadieniais ir antradieniais. Iškvietimo parą oro temperatūrai pakilus 10 ºC greitosios medicinos pagalbos iškvietimų rizika buvo 14 % mažesnė popietinėmis valandomis bei 13 % mažesnė vakare ir naktį. Iškvietimų dėl padidėjusio arterinio kraujospūdžio ryte rizika sietina su padidėjusia anglies monoksido koncentracija parą prieš iškvietimą (padidėjus anglies monoksido koncentracijai 1 mg/m3, rizika padidėja 1,24 karto). Padidėjusi anglies monoksido koncentracija neigiamos įtakos iškvietimams neturėjo. Neigiamas anglies monoksido poveikis stebėtas paros koncentracijai viršijus 80 procentilių (0,583 mg/m3).

Reikšminiai žodžiai: anglies monoksidas, arterinė hipertenzija, arterinis kraujo spaudimas, oro tarša, rytas, popietė, vakaras, naktis, iškvietimas.

Keyword : carbon monoxide, arterial hypertension, arterial blood pressure, air pollution, morning, afternoon, evening, night, call-out

How to Cite
Brazienė, A., Venclovienė, J., Babarskienė, R., & Danilčikaitė, T. (2015). Influence of short-term air pollution with carbon monoxide on the risk of ambulance call-outs related to arterial hypertension. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 385-391. https://doi.org/10.3846/mla.2015.806
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
338
PDF Downloads
242
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.