Share:


Stream self-purification efficiency

Abstract

The article identifies factors that have influence on the processes of river self-purification from biogenic substances when the stretches of the river are regulated and unregulated. In order to assess and compare the processes of self-purification, regulated and unregulated stretches of the river of the same length were chosen. It can be showed conclusively that the river in the unregulated stretch purifies from biogenic substances better. Rate a of nitrates self-purification in an unregulated stretch was 0.42 and in regulated stretch it was 0.106. Rate a of phosphates self-purification in an unregulated stretch was 0.286 and in regulated stretch it was 0.22.

Article in Lithuanian.


Reguliuoto upelio savaiminio apsivalymo efektyvumo vertinimas

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjami veiksniai, darantys įtaką upių savaiminio apsivalymo procesams nuo biogeninių medžiagų, kai upės ruožai yra reguliuoti ir nereguliuoti. Savaiminio apsivalymo procesams vertinti ir lyginti buvo pasirinkti vienodo ilgio reguliuotas ir nereguliuotas upės ruožai. Beveik užtikrintai galime teigti, kad nereguliuotame ruože upelis nuo biogeninių medžiagų apsivalo geriau. Nitratų savaiminio apsivalymo koeficientas a nereguliuotame ruože lygus 0,42, o reguliuotame – 0,106. Fosfatų savaiminio apsivalymo koeficientas a nereguliuotame ruože lygus 0,286, o reguliuotame – 0,22.

Reikšminiai žodžiai: nitratai, fosfatai, reguliuoti upeliai, apsivalymo efektyvumas.

Keyword : nitrates, phosphates, regulated streams, self-purification

How to Cite
Marozaitė, L., & Šaulys, V. (2015). Stream self-purification efficiency. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 430-435. https://doi.org/10.3846/mla.2015.804
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
330
PDF Downloads
316
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.