Share:


Research of apartment buildings‘ ventilation systems and analysis of system renewal options

Abstract

The paper presents experimental study of apartment buildings' ventilation parameters which was carried out during the heating season. The results show that the existing apartment buildings often don‘t guarantee the hygienic conditions that are directly related to the indoor air ventilation. Also article contains an analysis of possibilities to upgrade the ventilation systems of apartment buildings. Four ventilation systems‘ upgrade options were examined. The economic analysis showed that according to the economic aspect the best solution for mechanical ventilation in the typical apartment houses is a centralized ventilation system which operates in combination with ground heat pump when supply ducts are mounted on the building facade, and extraction takes place at existing natural ventilation system channels.

Article in Lithuanian.


Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo tyrimai ir sistemų atnaujinimo galimybių analizė

Santrauka 

Straipsnyje pateikiami daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo parametrų eksperimentiniai tyrimai, kurie buvo atlikti šildymo sezono metu. Tyrimų rezultatai rodo, kad esamuose daugiabučiuose namuose dažniausiai nėra užtikrinamos higieninės sąlygos, kurios yra tiesiogiai susijusios su šių namų vėdinimu. Taip pat straipsnyje pateikiama daugiabučio vėdinimo sistemų atnaujinimo galimybių analizė. Ekonomiškai išnagrinėti keturi vėdinimo sistemų atnaujinimo variantai. Atlikus ekonominę analizę, nustatyta, jog ekonominiu aspektu geriausias mechaninio vėdinimo sprendimas tipiniame daugiabučiame name yra centralizuota vėdinimo sistema, veikianti kombinuotai su gruntiniu šilumos siurbliu, kai tiekiamieji ortakiai montuojami ant pastato fasadų, o ištraukimas vyksta esamais natūralios vėdinimo sistemos kanalais.

Reikšminiai žodžiai: daugiabučiai gyvenamieji namai, vėdinimas, oro parametrų tyrimas, ekonominė analizė.

Keyword : apartment buildings, ventilation, air parameters investigation, economic analysis

How to Cite
Valančius, K., Paulauskaitė, S., & Motuzienė, V. (2015). Research of apartment buildings‘ ventilation systems and analysis of system renewal options. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 485-492. https://doi.org/10.3846/mla.2015.825
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
314
PDF Downloads
477
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.