Share:


Energy efficiency gain of heat pump integration in air handling units

Abstract

This article describes how heat pumps (HP) integrated in air handling units (AHU) proud against the analogous AHU with external heat pumps. Two almost identical (except heat pump position) air handling units were analysed. During the experimental study supply and return air temperatures and AHU’s fans power were measured. Efficiency indicators and consumed energy were calculated based on measured data. Seasonal performance factor (SCOP) and total annual energy use was evaluated for both units. During the economical evaluation was found, that AHU with integrated HP can payback within 10 years compared with AHU combined with external heat pump.


Article in Lithuanian.


Šilumos siurblių integravimo į oro ruoštuvus energinė analizė


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama, kiek šilumos siurbliai, integruoti į oro ruoštuvus, yra pranašesni už analogiškus išorinius šilumos siurblius. Nagrinėjami du realiomis sąlygomis veikiantys analogiški oro ruoštuvai – vienas su integruotu, o kitas su išoriniu šilumos siurbliu. Tyrimo metu išmatuotos šių įrenginių rodiklių vertės, lemiančios jų energinį naudingumą, tokios kaip oro temperatūra ir vartojama energija. Tam, kad galima būtų nustatyti sezoninį įrenginių efektyvumą (SCOP), šie rodikliai pagal LST EN14825:2016 buvo matuojami esant skirtingai aplinkos temperatūrai. Nustatyti išvestiniai efektyvumo rodikliai bei, remiantis standartu, apskaičiuotas abiejų įrenginių šilumos siurblių efektyvumas. Lyginant pradinių investicijų ir šildymo sezono energijos kaštų skirtumus, įvertintas oro ruoštuvų su integruotais šilumos siurbliais ekonominis naudingumas.


Reikšminiai žodžiai: oro ruoštuvas, integruotas šilumos siurblys, vėdinimas, šilumogrąža, energinis efektyvumas, realios sąlygos.

Keyword : air handling unit (AHU), integrated heat pump, ventilation, heat recovery, energy efficiency, real conditions

How to Cite
Čiuprinskas, K., & Šipulskis, V. (2018). Energy efficiency gain of heat pump integration in air handling units. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 10. https://doi.org/10.3846/mla.2018.3245
Published in Issue
Sep 28, 2018
Abstract Views
3081
PDF Downloads
302
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. (2016). Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas (STR 2.01.02:2016).

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2016). Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti (LST EN 14 825:2016).

Roulet, C. A., Heidt, F. D., Foradini, F., & Pibiri, M. C. (2001). Real heat recovery with air handling unit. Energy and Buildings, 33(5), 495-502. https://doi.org/10.1016/S0378-7788(00)00104-3

Wallin, J., & Claesson, J. (2014). Improving heat recovery using retrofitted heat pump in air handling unit with energy wheel. Applied Thermal Engineering, 62, 823-829. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.09.059