Share:


Research, analysis, and evaluation of mechanical properties of aggregates

Abstract

The two Baltic countries, Lithuania and Latvia, use asphalt mixtures with granite slag that is imported from other countries to install the top layer of asphalt pavement, which is quite expensive. One of the requirements for aggregates used in road construction is mechanical properties. There are some differences between these countries based on national requirements. The article presents test methods for determining the mechanical properties of aggregates. According to them, the mechanical properties of aggregates were tested: resistance to fragmentation, wear, polishing and to wear by abrasion from studded tyre. Tested aggregates were Lithuanian dolomite quarry stone, which was made based on the developed and common technologies as well as imported granite from Ukraine. The analysis and evaluation of the test results have been carried out by the requirements for mineral aggregates of Lithuania and Latvia.


Article in Lithuanian.


Mineralinių medžiagų mechaninių savybių tyrimai, analizė ir vertinimas


Santrauka


Dvi Baltijos šalys, Lietuva ir Latvija, asfalto dangos viršutiniam sluoksniui įrengti naudoja asfalto mišinius su granito skalda, kuri importuojama iš kitų šalių, o tai gana brangu. Vienas iš reikalavimų mineralinėms medžiagoms, naudojamoms kelių tiesyboje, yra mechaninės savybės. Jos minėtose šalyse pagal nacionalinius normatyvinius reikalavimus šiek tiek skiriasi. Straipsnyje pateikti mineralinių medžiagų mechaninių savybių nustatymo bandymo metodų aprašai. Pagal juos atlikti skaldų mechaninių savybių bandymai: atsparumas smūgiams, trupinimui, dėvėjimuisi, poliruojamumui (LST EN 1097-8:2009. Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 8 dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas) bei dygliuotoms padangoms. Ištirtos skaldos yra Lietuvos dolomito karjero skalda, pagaminta pagal patobulintą ir įprastą technologijas, bei granito skalda iš Ukrainos. Atlikta gautų bandymų rezultatų analizė bei vertinimas pagal Lietuvos ir Latvijos reikalavimus mineralinėms medžiagoms.


Reikšminiai žodžiai: atsparumas smūgiams, trupinimui, dėvėjimuisi, poliruojamumui bei dygliuotoms padangoms, dolomitas, granitas, mechaninės savybės.

Keyword : abrasion, aggregate, granite, fragmentation, mechanical properties, polishing, resistance, studded tyre, wear

How to Cite
Šneideraitienė, L., & Žilionienė, D. (2018). Research, analysis, and evaluation of mechanical properties of aggregates. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 10. https://doi.org/10.3846/mla.2018.3255
Published in Issue
Sep 28, 2018
Abstract Views
3035
PDF Downloads
298
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Aavik, A. (2006). Estonian road network and road management. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 1(1), 39-44.

Ceļu specifikācijas. (2017). Apstiprinātas VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016. gada 28. oktobrī.

Cygas, D., Laurinavicius, A., & Skrinskas, S. (2005, May). Feasibility of application of local aggregates in asphalt concrete pavements in Lithuania. In Proceedings of the 6th International Conference Environmental Engineering: Selected Papers (Vol. 2, pp. 26-27). Vilnius Gediminas Technical University.

Dagilienė, L., & Mykolaitienė, V. (2012). Public sector environmental accounting: the example of Lithuanian mineral resources. Economics and Management, 17(2), 425-432. https://doi.org/10.5755/j01.em.17.2.2162

Deltuva, J., & Vaitkevičius, V. (2006). Statybinių nerūdinių medžiagų gavyba, perdirbimas ir naudojimas. Kaunas: Technologija.

EN 1097-6:2013. Tests for mechanical and physical properties of aggregates. Determination of particle density and water absorption.

Gulevitš, J., Bashkite, V., & Iskül, R. (2010, June). Sustainable development of Estonian mineral resources for economical usage in roads construction. In 9th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineer-ing and Doctoral School of Energy and Geotechnology II (pp. 77-82). Pärnu, Estonia.

Haritonovs, V., & Tihonovs, J. (2014). Use of unconventional ag-gregates in hot mix asphalt concrete. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 9(4), 276-282.

Haritonovs, V., Tihonovs, J., & Smirnovs, J. (2016). High modulus asphalt concrete with dolomite aggregates. Transportation Research Procedia, 14, 3485-3492. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.314

ISO 7619-1:2010. Rubber, vulcanized or thermoplastic − Determination of indentation hardness − Part 1: Durometer method (Shore hardness).

Izaks, R., Haritonovs, V., Klasa, I., & Zaumanis, M. (2015). Hot mix asphalt with high RAP content. Procedia Engineering, 114, 676-684. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.009

Karu, V., Notton, A., Gulevitš, J., Valgma, I., & Rahe, T. (2013). Improvement of technologies for mining waste management. In Proceedings of the 9th Scientific and Practical Conference (pp. 127-132). Rēzeknes Augstskola.

Klizas, P., Gadeikis, S., & Žilionienė, D. (2015). Evaluation of moraine loams᾽ filtration properties. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 10(4), 293-298. https://doi.org/103846/bjrbe.2015.37

LST EN 1097-1:2011. Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas).

LST EN 1097-2:2010. Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai.

LST EN 1097-8:2009. Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 8 dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas.

LST EN 1097-9:2014. Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 9 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio nustatymas. Šiaurės šalių metodas.

Skrinskas, S., Gasiūniene, V. E., Laurinavičius, A., & Podagēlis, I. (2010). Lithuanian mineral resources, their reserves and possibilities for their usage in road building. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 5(4), 218-228. https://doi.org/10.3846/bjrbe.2010.30

Šernas, O., Vorobjovas, V., Šneideraitienė, L., & Vaitkus, A. (2016). Evaluation of asphalt mix with dolomite aggregates for wearing layer. Transportation Research Procedia, 14, 732-737. https://doi.org/10.1007/s00603–011–0174

Šneideraitienė, L., & Žilionienė, D. (2017, March). Research and analysis of dolomite aggregate for resistance to fragmentation. In Transport Infrastructure and Systems: Proceedings of the AIIT International Congress on Transport Infrastructure and Systems, Rome, Italy, 10-12 April 2017 (p. 233). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315281896-32

Šneideraitienė, L., Stasytis, G. ir Žilionienė, D. (2016, June). Skalda, žvyras, smėlis ir molis–vietinės kelių tiesybos medžiagos. Iš 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas − Lietuvos ateitis“ (Civilinė inžinerija ir geodezija). Vilnius: Technika.

TRA MIN 07 2007. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas. Valstybės žinios, 2007, Nr. 16-619.

Vaitkus, A. ir Vorobjovas, V. (2015). Dolomito skaldos panaudojimas asfalto viršutinio sluoksnio mišiniams. Lietuvos keliai, 1(34), 57-61.

Vaitkus, A., Vorobjovas, V., Kleizienė, R., Šernas, O., & Gražulytė, J. (2017). Modified asphalt mixtures for heavy duty pavement wearing layers. Construction and Building Materials, 131, 503-511. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.055

Vorobjovas, V., Šernas, O., Žilionienė, D., Šneideraitienė, L., & Filotenkovas, V. (2017). Evaluation of high-quality dolomite aggregate for asphalt wearing course. In 10th International Conference “Environmental Engineering”. Vilnius Gediminas Technical University. https://doi.org/10.3846/enviro.2017.157