Share:


Experimental study on the flexural and shear analysis of concrete beams rein forced with glass fiber -reinforced (GFRP) bars

Abstract

The paper analyzes experimental studies examining the flexuraland shear analysis of the beams reinforced with GFRP bars. Atesting program consisted of two beams reinforced with longitudinalprestressed GFRP tendons, two beams reinforced withlongitudinal GFRP bars and two beams reinforced with longitudinalsteel reinforcement and shear reinforcement of GFRP bars.The experimental flexural and shear strength of concrete beamswere compared with theoretical strength calculated according toa number of design recommendations, and the significance ofprestressing for deflection and cracking was analyzed.


Article in Lithuanian.


Stiklo pluošto armatūra armuotų sijų, išankstinio įtempimo įtakos laikomajai galiai ir standumui eksperimentinis tyrimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami sijų, armuotų stiklo pluošto armatūra, eksperimentiniai tyrimai, kuriuose buvo nagrinėjama šių sijų laikomoji galia statmenajame ir įstrižajame pjūviuose. Buvo bandomos dvi sijos, armuotos išilgine iš anksto įtempta stiklo pluošto armatūra, dvi sijos armuotos neįtemptąja stiklo pluošto armatūra, dvi sijos armuotos plienine išilgine armatūra ir skersine stiklo pluošto armatūra. Gautos statmenojo ir įstrižojo pjūvio laikomosios galios palyginamos su įvairiomis projektavimo normomis ir rekomendacijomis, analizuojama išankstinio įtempimo reikšmė sijų lenkiamajam standumui.


Reikšminiai žodžiai: išankstinis įtempimas, stiklo pluošto armatūra, statmenojo pjūvio laikomoji galia, įstrižojo pjūvio laikomoji galia, eksperimentiniai tyrimai, pleišėjimas, įlinkis.

Keyword : prestressing, glass fiber-reinforced polymer (GFRP) bars, flexural strength, shear strength, crack width, midspan deflection, experimental studinesstudies

How to Cite
Atutis, E., Budvytis, M., & Atutis, M. (2013). Experimental study on the flexural and shear analysis of concrete beams rein forced with glass fiber -reinforced (GFRP) bars. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 467-473. https://doi.org/10.3846/mla.2013.73
Published in Issue
Dec 19, 2013
Abstract Views
313
PDF Downloads
407
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.