Share:


The influence of the prestress of reinforced steel on the behaviour of the flexural elements of reinforced concrete

Abstract

This article briefly discusses the essence of prestressed concrete,its advantages and disadvantages. The analysis of prestress lossesis done according to different standards. The paper explainspretensioning force and selection of its eccentricity as well asanalyzes the influence of beam cracking according to limitationson concrete tensile and compressive stresses.


Article in Lithuanian.


Armatūros išankstinių įtempių įtaka gelžbetoninių lenkiamųjų elementų elgsenai


Santrauka. Publikacijoje glaustai aptarta įtemptojo gelžbetonio esmė, pranašumai ir trūkumai. Atlikta nuostolių vertinimo skirtingų normų metodikomis skaičiavimo analizė. Analizuojamas racionalios armatūros įtempimo jėgos ir jos pridėties ekscentriciteto parinkimas. Nagrinėjama leistinųjų betono tempimo ir gniuždymo įtempių įtaka sijų pleišėjimui.


Reikšminiai žodžiai: racionali armatūros padėtis, iš anksto įtemptas gelžbetonis, išankstinio įtempimo jėga, išankstinio įtempimo nuostoliai.

Keyword : rational position of reinforcement, prestressed concrete, prestressing force, loss of prestress

How to Cite
Jokūbaitis, A. (2013). The influence of the prestress of reinforced steel on the behaviour of the flexural elements of reinforced concrete. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 474-480. https://doi.org/10.3846/mla.2013.74
Published in Issue
Dec 19, 2013
Abstract Views
309
PDF Downloads
436
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.