Share:


Analysis of building information modelling using IFC data exchange

Abstract

The paper provides an overview of IFC data exchange standardsfor shortcomings and their solution and considers the current situationin Lithuanian construction sector in implementing buildinginformation modelling (BIM) and demand for classification applicationsin construction and design. Also, the article presents theresults of scientific research on the quality of IFC data exchangestandards. Finally, taking into account the made conclusions,recommendations and proposals for the further development ofdigital construction in Lithuania are put forward.


Article in Lithuanian.


Pastato informacinio modelio duomenų mainų taikant IFC standartą tyrimas


Santrauka. Straipsnyje apžvelgiami duomenų mainų taikant IFC standartą trūkumai ir jų sprendimas. Pateikiamos Lietuvos statybų sektoriaus tyrimo dėl pastatų informacinio modelio paplitimo, rekomendacijų dėl jo tolesnės plėtros analizė ir išvados. Straipsnyje publikuojami atlikto informacijos mainų taikant IFC standartą kokybės mokslinio tyrimo rezultatai. Atsižvelgiant į visas gautas išvadas, pateikiami rekomendaciniai pasiūlymai tolesnei skaitmeninės statybos plėtrai Lietuvoje ir nustatoma, koks yra naujų tyrimų poreikis.


Reikšminiai žodžiai: pastato informacinis modelis (BIM), IFC, informacijos valdymas, skaitmeninė statyba.

Keyword : Building Information Modelling (BIM), „IFC“, information management, digital construction

How to Cite
Migilinskas, D., Galdikas, L., & Šarka, V. (2013). Analysis of building information modelling using IFC data exchange. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 492-497. https://doi.org/10.3846/mla.2013.77
Published in Issue
Dec 19, 2013
Abstract Views
350
PDF Downloads
282
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.