Share:


Detailed investigation into the initial contact between soil, porous stone, universal oedometer and simple shear test equipment

Abstract

The paper presents experimental tests on typical Baltic sea-shoresand along Klaipėda. Natural sand was analyzed under laboratoryconditions following two different test procedures for soilcompression applying a universal oedometer and simple shear testdevice. The conducted analysis was concentrated on the influenceof the applied contact between soil and porous stone. First, thesoil compression test using the contact pressure of ~10.0 kPawas done, which guaranties the absolute contact between soiland porous stone. The applied maximum vertical load reaches400.0 kPa under the speed of the vertical stress ramp of 400.0kPa/min. The second test procedure was done with referenceto the same physical properties of soil and the type of loading.When laboratory testing is done adopting the second testprocedure, the contact between soil and porous stone is appliedintroducing the soil sample. In this case, the vertical stress ofthe initial contact on the top of the sample does not exceed 1.0kPa. A comparison of the results obtained from two testing procedureshas disclosed different compression characters of soil.For investigation purposes, the equipment and infrastructure ofthe Civil Engineering Research Center of Vilnius GediminasTechnical University was employed.


Article in Lithuanian.


Universalaus spūdumo ir paprastojo kirpimo aparato, kontakto vietos tarp porinio akmens ir grunto tikslesnis nustatymo būdas


Santrauka. Nagrinėjamos Baltijos jūros pakrantės smėlio ties Klaipėdos pakrante spūdumo savybės, naudojant dvi skirtingas bandymų metodikas. Pirmoji bandymų metodika paremta slėgio sukūrimu bandinio viršuje, norint užtikrinti kontaktą tarp grunto ir apkrovos stūmoklio porinio akmens. Antroji metodika paremta nustatant kontakto vietą pagal vertikalius prietaiso poslinkius. Grunto bandinys apkraunamas didžiausia 400,0 kPa apkrova, apkrovos pridėjimo greitis 400,0 kPa/min, rezultatų registravimas vykdomas kas 1,0 s. Sukuriant kontaktą tarp grunto ir apkrovos stūmoklio porinio akmens, sudarant vertikalų slėgį (~10 kPa) bandinio viršuje, yra netiksliai apskaičiuojamas bandinio aukštis. Kontakto aukštis nėra lygus pradiniam bandinio aukščiui. Tirto grunto atveju šie aukščiai skiriasi ~0,80 mm. Šiuo atveju bendras bandinio aukščio pokytis ~1,33 mm. Naudojantis prietaiso aukščio kalibravimo rezultatais prieš bandymą, sukuriamo kontakto tarp grunto ir apkrovos stūmoklio porinio akmens aukštis yra nustatomas tiksliai. Antruoju atveju slėgis kontakto plokštumoje neviršija 1,0 kPa ir grunto spūdumo metu tiksliai įvertinamas bandinio aukščio pokytis. Gautas bendras bandinio aukščio pokytis ~1,08 mm.


Reikšminiai žodžiai: kontaktas su gruntu, kompresinis bandymas, grunto mechaninės savybės, grunto spūdumas, odometras.

Keyword : contact with soil, compression test, mechanical properties of soil, oedometer test

How to Cite
Skuodis, Šarūnas, & Šlečkuvienė, A. (2013). Detailed investigation into the initial contact between soil, porous stone, universal oedometer and simple shear test equipment. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 520-524. https://doi.org/10.3846/mla.2013.81
Published in Issue
Dec 19, 2013
Abstract Views
305
PDF Downloads
164
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.