Share:


The results of corelation between cone tip resistance, push-in pressure load cells and a compression device

Abstract

The article is aimed at identifying the correlation between soilcone resistance and soil deformation modules determined referringto the results of tested data on deep foundation bearingcapacity, the push-in pressure cell and the use of an oedometer. Physical and mechanical properties of soil have been determined conducting laboratory and field tests. After regression analyses,the correlation between cone resistance and different kinds ofsoil deformation modules have been given. The results of theexperimental study can be used for predicting a practical approachto deep foundation in cohesionless soil.


Article in Lithuanian.


Kūginio stiprio ir giliojo spraustinio pamato pagrindo laikomosios galios bandymu, taip pat kitais metodais nustatytų deformacijų modulių priklausomybės


Santrauka. Šio straipsnio tikslas yra nustatyti priklausomybes tarp grunto kūginio stiprio ir grunto deformacijų modulių, gautų iš giliojo pamato pagrindo laikomosios galios bandymų duomenų, taip pat grunto tyrimo įspraudžiamaisiais horizontaliojo slėgio matuokliais bei kompresiniu aparatu. Straipsnyje pateiktos tiriamojo orasausio smėlinio grunto fizinės ir mechaninės savybės nustatytos laboratoriniais ir lauko tyrimo metodais. Atlikus regresinę bandymų duomenų analizę straipsnio išvadose pateiktos minėtų dydžių priklausomybės. Tyrimo duomenys gali būti panaudoti sudarant praktinį metodą giliųjų spraustinių pamatų smėlinių pagrindų nuosėdžiams prognozuoti.


Reikšminiai žodžiai: spraustinis pamatas, kūginis stipris, įspraudžiamieji slėgio matuokliai, deformacijų modulis, smėlis, kompresinis aparatas.

Keyword : displacement pile, cone resistance, push-in pressure load cell, deformation modulus, sand, oedometer

How to Cite
Statkus, T., & Martinkus, V. (2013). The results of corelation between cone tip resistance, push-in pressure load cells and a compression device. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 525-529. https://doi.org/10.3846/mla.2013.82
Published in Issue
Dec 19, 2013
Abstract Views
291
PDF Downloads
527
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.