Share:


Analysis of vehicle lateral stability estimating suspension characteristics on the snowy and dry road

Abstract

This paper analyzes the lateral dynamics of the vehicle withindependent suspension. The tests have been made driving inan incremental acceleration mode under conditions of a circulartrajectory within 10, 15 and 20-meter radius. The literature reviewprovides a summary of recent research re-lated to the topics discussedin this article. The article looks at the interaction of thesnowy and dry road with wheels and its influence on the lateraloscillation of a vehicle. The displacement of different sides ofvehicle suspension and its variation in acting lateral accelerationhave also been estimated. Data on the performed tests of theconducted research have been graphically plotted thus presentingthe summarized results and conclusions.


Article in Lithuanian.


Automobilio skersinio stovumo analizė vertinant pakabos charakteristikas važiuojant snieguota ir sausa kelio danga


Santrauka. Straipsnyje analizuojama automobilio su nepriklausoma pakaba skersinė dinamika. Tyrimai atlikti važiuojant didėjančiu greičiu 10, 15 ir 20 m spindulio apskritimine trajektorija. Literatūros apžvalgoje pateikiama su straipsnio tematika susijusių naujausių tyrimų apžvalga. Analizuojama sausos bei snieguotos kelio dangos sąveika su ratais ir įtaka automobilio šoniniam svirimui. Įvertinama skirtingų automobilio pusių pakabos eigos ir jų kitimas veikiant skersiniam pagreičiui. Atliktų tyrimų duomenys vaizduojami grafiškai, rezultatai apibendrinami ir pateikiamos išvados.


Reikšminiai žodžiai: pakabos eiga, skersinis pagreitis, skersinis stovumas, šoninis svirimas, kelio danga.

Keyword : suspension displacement, lateral acceleration, lateral stability, side oscillation, road pavement

How to Cite
Žuraulis, V., Kemzūraitė, K., & Levulytė, L. (2013). Analysis of vehicle lateral stability estimating suspension characteristics on the snowy and dry road. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 558-564. https://doi.org/10.3846/mla.2013.88
Published in Issue
Dec 19, 2013
Abstract Views
306
PDF Downloads
322
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.