Share:


Underwater noise modeling in Lithuanian area of the Baltic Sea

Abstract

Along with rising awareness of public and scientific societies about environmental and ecological impacts of underwater noise, the need for underwater noise modelling in the shallow Lithuanian area of Baltic Sea emerged. Marine Strategy Framework Directive issues regarding underwater noise indicators refers to possibility of evaluation of Good Environmental State using underwater noise measurements as well as possibility to model underwater noise. Main anthropogenic underwater noise contributor in the Seas is the shipping lanes as known due to date, with no exclusion of Lithuanian Baltic Sea area. In this manuscript, it is presented the methods of development of simplistic underwater ambient noise model purposed for computation of underwater soundscape in shallow area of the Lithuanian Baltic Sea.

Article in Lithuanian.


Povandeninio triukšmo pasiskirstymo modeliavimas Lietuvos Baltijos jūros teritorijoje

Santrauka

Jūros gyvūnų buveinės, esančios jūrinėje aplinkoje, gali būti apibūdintos pagal joms būdingą garsovaizdį. Jūros gyvūnai povandeninius garsus naudoja siekdami orientuotis aplinkoje, poruotis, bendrauti bei justi (Hildebrand 2009). Antropogeninės žmogaus veiklos nuolat spinduliuoja povandeninį triukšmą į šią aplinką. Šios veiklos apima: komercinę laivybą, seisminius dugno tyrimus, gamtinių išteklių žvalgybą, karinę žvalgybą bei minų medžioklę, žuvininkystę, rekreaciją bei uostų plėtrą. Žemo dažnio juostose triukšmingiausios antropogeninės veiklos yra komercinė laivyba bei seisminiai jūros dugno tyrimai (MMC 2007). Europos Sąjungos Jūrų strategijos pagrindų direktyvos ir Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo nuostatos apibrėžia povandeninį triukšmą kaip neigiamą fizinį trikdymą bei neigiamą poveikį jūros aplinkai. Europos Komisijos sprendimo ES/2010/477 nuostatose numatyta, jog nuolatinio triukšmo jūroje vertinimas gali būti atliktas stebint triukšmo kitimo tendencijas stebėjimo stotyse ir (arba) remiantis matematiniais modeliais. Yra žinoma, kad vienas iš pagrindinių ir svarbiausių triukšmo šaltinių LR Baltijos jūros teritorijoje yra komercinė laivyba. Klaipėdos universitete, pradėjus povandeninio triukšmo tyrimus, atsirado poreikis kartografuoti povandeninio triukšmo, kurį sukelia jūroje esantys laivai, pasiskirstymą. Šiame straipsnyje pristatomi metodai, kurie buvo taikyti eksperimentiniam povandeninio triukšmo modeliui sukurti, bei pirmieji rezultatai, apskaičiuoti panaudojus 2015 m. automatinės identifikavimo sistemos duomenis.

Reikšminiai žodžiai: Baltijos jūra; laivyba; fizinė tarša; povandeninis triukšmas; modeliavimas.

Keyword : Baltic Sea, shipping, underwater noise, modelling

How to Cite
Bagočius, D., & Narščius, A. (2017). Underwater noise modeling in Lithuanian area of the Baltic Sea. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 393-399. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1063
Published in Issue
Sep 11, 2017
Abstract Views
373
PDF Downloads
265
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.