Share:


Research of the aerodynamic parameters in a special cyclone with secondary inlets

Abstract

Special cyclone – gas treatment device which can be applied to remove the fine particulate matter bigger than 2 micrometres from aggressive gas flow at a temperature of 50–145 °C and a relative humidity of more than 95% and can be achieved the cleaning efficiency over 90%. Cyclone work is based on centrifugal forces and the resulting additional filtration process operation. Cyclone structure equipped with primary and secondary gas flow inflows through which gas dispersed flow is supplied parallel to all channels of the cyclone. Analysed modified multi-channel cyclone can be effectively treated from fine particulate matter, during the cleaning of aggressive gas flow an adhesion/cohesion phenomena could be reduced. Research of aerodynamic parameters it’s the first step of studies to determine the optimal case, at the average gas flow velocity in cyclone channels were 8, 12 and 16 m/s, the gas flow dynamics dependencies into cyclone were determined.

Article in Lithuanian.


Specialaus ciklono su antriniais srautais aerodinaminių parametrų tyrimai

Santrauka

Specialus ciklonas-dujų valymo įrenginys geba pašalinti iš užteršto agresyvių dujų srauto, kurio temperatūra 50–145 °C ir santykinis drėgnis daugiau nei 95 %, smulkiadisperses kietąsias daleles nuo 2 µm dydžio bei pasiekti didesnį nei 90 % valymo efektyvumą. Įrenginio darbas pagrįstas išcentrinių jėgų bei papildomai atsirandančio filtracijos proceso veikimu. Ciklono konstrukcijoje įrengti pirminis ir antriniai įtekantys dujų srautai, per kuriuos oro dispersinis srautas patenka lygiagrečiai į visus ciklono kanalus. Tiriamas patobulintas daugiakanalis ciklonas, kuris efektyviai išvalytų iš srauto smulkiadisperses kietąsias daleles, sumažintų adheziją ar autoheziją valant agresyvių dujų srautą. Aerodinaminių parametrų tyrimai – pirmasis šio įrenginio tyrimo etapas, siekiant nustatyti optimalius atvejus esant 8, 12 ir 16 m/s vidutiniams dujų srauto greičiams ciklono kanaluose bei dujų srauto dinamikos priklausomybes ciklone.

Reikšminiai žodžiai: daugiakanalis ciklonas; antriniai srautai; aerodinaminiai parametrai; kietosios dalelės.

Keyword : multi-channel cyclone, secondary flows, aerodynamic parameters, particulate matter

How to Cite
Chlebnikovas, A., & Baltrėnas, P. (2017). Research of the aerodynamic parameters in a special cyclone with secondary inlets. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 400-405. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1065
Published in Issue
Sep 11, 2017
Abstract Views
382
PDF Downloads
324
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.