Share:


Selection of the climate parameters for a building envelopes and indoor climate systems design

Abstract

The current research considers the principles of selection of the climate information needed for the building envelope and indoor climate design and adopted in Russia and some European countries. Special reference has been made to the shortcoming of methodologies that include the notion of a typical year, and the advantages of climate data sets generated via software-based designs, using pseudo-random number generators. The results of the average temperature of the coldest five-day period with various supplies were calculated using the numerical Monte-Carlo simulations, as well as the current climate data. It has been shown that there is a fundamental overlap between the statistical distribution of temperatures of both instances and the possibility of implementation a probabilistic-statistical method principle in the development of certain climate data, relative to envelopes and thermal conditions of a building. The calculated values were combined with the analytic expression of the normal law of random distribution and the correlations needed for the main parameter selection.

Article in English.


Klimato parametrų, skirtų pastatų atitvarų ir mikroklimato sistemoms projektuoti, parinkimas

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami informacijos apie išorės sąlygas atrankos principai, reikalingi pastato patalpų mikroklimatui sukurti remiantis Europos šalių (ir Rusijos) patirtimi. Dėmesys atkreiptinas į metodikų trūkumą, kuriose vartojama „tipinių metų“ sąvoka, ir į klimato duomenų rinkinių, įtrauktų į programinę įrangą, privalumus. Vidutinė šalčiausių penkių dienų temperatūra buvo apskaičiuota taikant skaitmeninius Monte Carlo modelius ir dabartinius klimato duomenis. Buvo įrodyta, kad abiem atvejais temperatūros statistinis pasiskirstymas iš esmės sutampa ir yra tinkamas pastatų atitvaroms ir mikroklimato sistemoms projektuoti. Apskaičiuotos vertės buvo įvertintos atsitiktinio pasiskirstymo metodo analitine raiška ir pagrindiniam parametrų pasirinkimui reikalingomis koreliacijomis.

Reikšminiai žodžiai: pastatas; atitvaros; šildymo sistema; mikroklimatas; projektinės vertės.

Keyword : building, envelopes, heating system, indoor climate, design parameters

How to Cite
Samarin, O., Paulauskaitė, S., Valančius, K., & Čiuprinskas, K. (2017). Selection of the climate parameters for a building envelopes and indoor climate systems design. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 436-441. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1050
Published in Issue
Sep 29, 2017
Abstract Views
352
PDF Downloads
208
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.