Share:


Comparative analysis of the dynamic building energy simulation tools

Abstract

There are a lot of methodologies and simulation tools in the world to assess the energy demand of a building. The results of simulation tools often differ, but the causes are not analysed in more detail. The article compares the results of two most widely used dynamic energy simulation tools – DesignBuilder and IES-VE, when simulation of identical building model with the same assumptions in both programs is performed. In addition, for comparison, calculations are performed with the PHPP program, as well as using STR2.09.04:2008 methodology. The tools compare the heating, cooling capacity, energy consumption of the building for heating and cooling the building during the simulation. Following differences comparing energy demands gained with two different simulation tools are defined: ventilation – up to 11%, cooling – up to 9%, heating – up to 5%.

Article in Lithuanian.


Pastato dinaminio energinio modeliavimo įrankių lyginamoji analizė

Santrauka

Šiuo metu pasaulyje yra daugybė metodikų ir modeliavimo priemonių, skirtų pastato energijos poreikiams įvertinti. Modeliavimo priemonių rezultatai dažnai skiriasi, o to priežastys detaliau nepakankamai analizuojamos. Straipsnyje lyginamos dvi pasaulyje populiarios tarpusavyje konkuruojančios dinaminio energinio modeliavimo programos – DesignBuilder ir IES-VE, rezultatai, kai abiejose programose sukuriamas identiškas pastato modelis ir daromos tos pačios prielaidos. Papildomai palyginimui atliekami skaičiavimai taikant PHPP programą ir remiantis STR2.09.04:2008 metodika. Įrankiuose palyginamos modeliuojant gaunamos pastato šildymo, vėsinimo galios, energijos sąnaudos pastatui šildyti bei vėsinti. Atlikus pastato dinaminį energinį modeliavimą gauti atitinkami poreikių skirtumai modeliuojant dviem programomis: vėdinimo – iki 11 %, vėsinimo – iki 9 %, šildymo – iki 5 %.

Reikšminiai žodžiai: dinaminis energinis modeliavimas; pastato energijos poreikiai; IES-VE; DesignBuilder; PHPP.

Keyword : dynamic energy simulation, building energy demand, IES-VE, DesignBuilder, PHPP

How to Cite
Pajaujis, V., & Motuzienė, V. (2017). Comparative analysis of the dynamic building energy simulation tools. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 442-450. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1051
Published in Issue
Sep 29, 2017
Abstract Views
458
PDF Downloads
417
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.