Share:


The development of conceptual building design technology, using quality function deployment and axiomatic design

Abstract

Understanding issues early in the integrated design process is important, as this is when designers and engineers are able to have the largest impact on the final product. In this article the technology of conceptual architectural design for low energy buildings is proposed to address this issue. Here two methods – Quality function Deployment and Axiomatic design are used to develop the conception and to eliminate the main disadvantages of traditional building design. The integration of BIM, energy modelling (DesignBuilder) help to highlight the issue of energy efficiency at the early stage of building design, resulting in effective and more to posed requirements orientated design process.

Article in English.


Koncepcinio pastato projektavimo technologija, taikant kokybės funkcijos išskleidimo ir aksiomatinio projektavimo metodus

Santrauka

Identifikuoti problemas ankstyvajame integruoto projektavimo procese yra labai svarbu, nes tuomet projektuotojai ir dizaineriai gali turėti didžiausią įtaką galutiniam sprendiniui. Šiame straipsnyje pristatoma sukurta koncepcinio architektūrinio projektavimo technologija, skirta mažaenergiams pastatams. Kuriant pastato koncepciją, taikomi du metodai – kokybės funkcijos išskleidimo ir aksiomatinio projektavimo. Jie padeda išvengti pagrindinių tradicinio projektavimo trūkumų. BIM (Building Information Modelling) ir energinio modeliavimo priemonių integravimas leidžia išryškinti energinio efektyvumo problematiką jau ankstyvajame projektavimo etape, o tai lemia veiksmingą ir labiau į pradinius reikalavimus orientuotą projektavimo procesą.

Reikšminiai žodžiai: integruotas pastatų projektavimas; koncepcinis projektavimas; aksiomatinis projektavimas; kokybės funkcijos išskleidimas.

Keyword : integrated building design, conceptual design, axiomatic design, quality function deployment

How to Cite
Lapinskienė, V., & Martinaitis, V. (2017). The development of conceptual building design technology, using quality function deployment and axiomatic design. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 462-469. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1059
Published in Issue
Sep 29, 2017
Abstract Views
408
PDF Downloads
381
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.