Share:


The methods of sensitivity analysis and their usage for analysis of multicriteria decision

Abstract

In this paper we describe the application's fields of the sensitivity analysis methods. We pass in review the application of these methods in multiple criteria decision making, when the initial data are numbers. We formulate the problem, which of the sensitivity analysis methods is more effective for the usage in the decision making process.


Article in Lithuanian.


Jautrumo analizės metodai ir jų naudojimas daugiakriteriniams sprendimams analizuoti


Santrauka. Straipsnyje apžvelgiami jautrumo analizės metodai, aptariamos šių metodų taikymo sritys: matematinio modelio ir sprendimo priėmimo jautrumui nustatyti. Pateikiamas jautrumo analizės metodų taikymo pavyzdys, kai priimami daugia­kriteriniai sprendimai. Atlikus susijusių darbų analizę nustatyta, jog daugiakriteriniams sprendimams jautrumo analizė atliekama rodiklių (faktorių) reikšmingumo reikšmių atžvilgiu. Šiame darbe siūloma daugiakriteriniams sprendimams jautrumo analizę atlikti rodiklių reikšmių atžvilgiu.


Raktiniai žodžiai: jautrumo analizės metodai; daugiakriteriniai sprendimo priėmimo metodai; jautrumo analizė; sprendimų priėmimas.

Keyword : the methods of sensitivity analysis, multicriteria decision making methods, sensitivity analysis, decision making

How to Cite
Simanavičienė, R., & Ustinovičius, L. (2011). The methods of sensitivity analysis and their usage for analysis of multicriteria decision. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(1), 25-28. https://doi.org/10.3846/mla.2011.005
Published in Issue
Aug 22, 2011
Abstract Views
282
PDF Downloads
1122
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.