Share:


JRMAD method uses of information technology security

Abstract

Analyzing the flexible uses security problems in existing information technology systems. Looking for way to ensure the safety of the reaction time to smooth access to more projects in development. Review of projects undertaken. Codified in the project design and development components. Made of the findings of the methods used to discover, which exclude parts of the draft rule and resort to emergency planning in the early part of the project development phase. Analytical result: JRMAD mixed method, allowing simultaneous two of the project and the time to change the current system.


Article in Lithuanian.


JRMAD metodo panaudojimas taikant informacinių technologijų saugos politiką


Santrauka. Nagrinėjama saugos lankstumo problematika veikiančiose informacinių technologijų sistemose. Ieškoma būdų užtikrinti saugos reakcijos laiko sklandų prieinamumą, kai projektai dar tik kuriami. Atlikta projektų apžvalga, susistemintos projekto kūrimo bei vystymo dalys. Išvados panaudotos surasti metodui, kuris paneigtų projekto dalių taisyklę ir būtų išeitis saugos planavimui projektų kūrimo pradžioje. Analizės rezultatas: JRMAD mišrusis metodas, leidžiantis vienu metu vykdyti abi projekto dalis ir tuo pačiu metu keisti sistemą.


Raktiniai žodžiai: projektas; saugos problemos; IT projektas; JRMAD metodas; būtinasis saugumas.

Keyword : projektas, saugos problemos, IT projektas, JRMAD metodas, būtinasis saugumas

How to Cite
Švedaitė, E. (2011). JRMAD method uses of information technology security. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(1), 29-32. https://doi.org/10.3846/mla.2011.006
Published in Issue
Aug 22, 2011
Abstract Views
251
PDF Downloads
133
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.