Share:


Analysis of the algorithm for evaluating the quality parameters of mobile data transmission

Abstract

The purpose of this paper is to present a wider evaluation of the first version of the algorithm created for collecting parameters of the active mobile network at the end user premises. The article describes algorithms for software functioning and suggests possible ways of collecting data. The most important parameters of mobile data services include the speed of transferring data, delays and drop rate under different conditions and are measured conducting field tests. The paper also displays the results of the most interesting measurements and their interpretation as well as analyzes differences and advantages of the tool created from the available tools.


Article in English.


Mobiliojo duomenų perdavimo tinklo kokybės parametrų įvertinimui sukurto algoritmo analizė


Santrauka. Platesniam įvertinimui pateikiama pagal analizuojamą algoritmą kuriama programinio įrankio versija. Įrankis skirtas mobiliojo ryšio tinklo duomenų perdavimo parametrams surinkti, panaudojant galutinio vartotojo įrangą. Darbe aprašomi kuriamos programinės priemonės veikimo algoritmai ir surenkami duomenys. Svarbiausi iš jų – duomenų perdavimo sparta, vėlinimas ir paketų praradimai. Pateikiami matavimų rezultatų pavyzdžiai ir jų interpretacijos. Analizuojami kuriamo įrankio skirtumai nuo esamų ir operatorių bei galutinių vartotojų naudojamų programų. Aprašomi papildomi parametrai, kuriais planuojama papildyti naujas programos versijas.


Raktiniai žodžiai: QoS; mobilieji tinklai; duomenų perdavimo parametrai; programinė įranga.

Keyword : QoS, mobile networks, data transfer parameters, software

How to Cite
Balčiūnas, D. (2011). Analysis of the algorithm for evaluating the quality parameters of mobile data transmission. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(1), 78-81. https://doi.org/10.3846/mla.2011.016
Published in Issue
Aug 22, 2011
Abstract Views
240
PDF Downloads
145
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.