Share:


Parallel synthesis of multiconductor microstrip lines

Abstract

The parallel technique for the synthesis of the multiconductor microstrip lines (MML) is presented in this article. Main parameter of the synthesised MML is characteristic impedance, variable parameters: width of the conductors, space between conductors, the thick of dielectric substrate and its permittivity. Authors’ created parallel algorithm is used in this technique, wherein analysis operations are distributed among cluster nodes. The MML model created using the finite difference method. To reduce analysis area it is assumed, what MML is infinite and periodic. Proposed technique was realized and proved in the sixteen nodes cluster. Cluster is based on Mpich2 software. Proved, that synthesis error is less than 1 %. Characteristics of the synthesised MML, compared with characteristics which calculated with other methods differ less than 6 %. It may be noted that, performance coefficient of the parallel synthesis algorithm is growing linear when cluster has no more than 16 nodes. Linear growth of performance coefficient demonstrates that adding more nodes to cluster reduce execution time of the synthesis.


Article in Lithuanian.


Lygiagrečioji daugialaidžių mikrojuostelinių linijų sintezė


Santrauka. Pateikta metodika daugialaidėms mikrojuostelinėms linijoms (DML) sintezuoti. Tikslinis sintezuojamos DML parametras – charakteringasis impedansas. Varijuojami parametrai: laidininkų plotis, tarpas tarp laidininkų, pagrindo storis ir dielektrinė skvarba. Metodika remiasi autorių sukurtu lygiagrečiuoju sintezės algoritmu, kuriame analizės operacijos paskirstytos tarp kompiuterių telkinio mazgų. DML modelis sudarytas taikant baigtinių skirtumų metodą. Analizuojamai sričiai sumažinti padaryta prielaida, kad DML yra begalinė ir periodinė. Pasiūlytoji metodika buvo įgyvendinta ir išbandyta šešiolikos mazgų kompiuterių telkinyje. Kompiuterių telkinys pagrįstas Mpich2 programinėmis priemonėmis. Nustatyta, kad sintezės paklaida neviršija 1 %, o sintezuotos DML charakteristikos, lyginant su charakteristikomis, gautomis kitais metodais, skiriasi mažiau nei 6 %.


Raktiniai žodžiai: daugialaidės mikrojuostelinės linijos sintezė; lygiagretusis algoritmas; mpich2 programinės priemonės.

Keyword : Synthesis of the multiconductor microstrip line, parallel algorithm, Mpich2 cluster software

How to Cite
Pomarnacki, R., & Krukonis, A. (2011). Parallel synthesis of multiconductor microstrip lines. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(1), 104-109. https://doi.org/10.3846/mla.2011.022
Published in Issue
Aug 22, 2011
Abstract Views
237
PDF Downloads
90
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.