Share:


International companies withdrawal from Lithuania: problematics and alternative solutions

Abstract

The main attention in this article is focused on the problematic of international companies’ withdrawal from Lithuania and presentation of alternative solutions of this problem. The macro(Sweden, Austria, Latvia, Lithuania, Estonia, Poland) level analysis and micro (“Coca-Cola”, “Nordea” and DNB, “Orkla”) level analysis showed that competitiveness, business conditions, employment relations, institutional environment and innovation should be improved and the corruption should be reduced in Lithuania. It is advisable that current Lithuanian Labour Code should be revised in order to increase the efficiency of labour relations. It is found out that the significance of “Coca-Cola”company is the highest in the context of the withdrawing companies from Lithuania. It is assumed that the most rational solution for each company is to move from Lithuania to another country.

Article in Lithuanian.


Tarptautinių kompanijų pasitraukimas iš Lietuvos: problematika ir alternatyvūs problemos sprendimo būdai

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama tarptautinių kompanijų pasitraukimo iš Lietuvos problematika ir alternatyvūs problemos sprendimo būdai. Atlikus makrolygmens (Švedijos, Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Lenkijos) ir mikrolygmens („Coca-Cola“, „Nordea“ ir DNB, „Orkla“) analizes, išsiaiškinta, kad Lietuvoje reikėtų didinti konkurencingumą, gerinti verslo sąlygas, darbo santykius, institucinę aplinką ir inovacijas, mažinti korupciją. Darbo santykių efektyvumui gerinti patartina koreguoti dabartinį LR darbo kodeksą. Išsiaiškinta, kad pasitraukiančių kompanijų kontekste „Coca-Cola“ kompanijos reikšmingumas yra palyginti didžiausias. Manytina, kad racionaliausias sprendimas būtų tarptautinėms kompanijoms perkelti veiklą iš Lietuvos taip: „Coca-Cola“ – į Lenkiją, „Nordea“ ir DNB – į Estiją, „Orkla“ – į Austriją, Švediją, Latviją.

Reikšminiai žodžiai: tarptautinė ekonomika, tarptautinis verslas, tiesioginės užsienio investicijos, konkurencingumas, darbo santykiai, institucinė aplinka, korupcija, makrolygmens analizė, mikrolygmens analizė, atvejo metodas.

Keyword : international economics, international business, foreign direct investment, competitiveness, labour market conditions, institutional environmental, corruption, macro analysis, micro analysis, case method

How to Cite
Tauraitė, V. (2017). International companies withdrawal from Lithuania: problematics and alternative solutions. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 230-242. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1016
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
441
PDF Downloads
374
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.