Share:


Comfort study of office buildings with large glazed areas

Abstract

In the buildings with large glazed areas the biggest problem is the space overheating during the warm season. This causes increased energy demand for cooling. The survey was carried out during the warm and cold seasons in two office buildings with large glazed areas. The methodology was prepared for evaluating indoor climate parameters using objective and subjective evaluation. The measurements have shown that there are problems with lighting in workplaces of both buildings during both the warm and cold seasons. The biggest problem is too dry air during the cold period, an acceptable temperature is also not always in the building No. 2. The survey has shown that some employees are dissatisfied with the indoor climate in the workplace, the bigger dissatisfaction is in building No. 2. Assessing according to the O. Fanger methodology was obtained that the number of PPD is in the normal range during the cold period, whereas close to the limit when the building can not be operated in the warm period.

Article in Lithuanian.


Administracinių pastatų su dideliais įstiklinimo plotais komforto tyrimas

Santrauka

Lietuvoje ir kitose šalyse, siekiant skaidrumo įspūdžio, vis dar nemaža statomų visuomeninės paskirties pastatų dalis pasižymi dideliais fasado įstiklinimo plotais. Dėl to pastatuose ne visada pavyksta užtikrinti tinkamas komforto sąlygas. Šiame straipsnyje pateikiamas dviejų administracinių pastatų su dideliais įstiklinimo plotais mikroklimato tyrimas šiltuoju ir šaltuoju metų laikotarpiu taikant dvi metodikas: objektyviąją (matavimai) ir subjektyviąją (apklausa). Matavimai rodo, kad tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų laikotarpiu abiejuose pastatuose kyla problemų dėl apšvietos darbo vietose. Šaltuoju metų laikotarpiu taip pat didelė problema – per sausas oras. Iš apklausos matyti, kad dalis darbuotojų nepatenkinti mikroklimato sąlygomis darbo vietoje, šis nepasitenkinimas didesnis pastate Nr. 2. Šaltuoju metų laiku PPD skaičius neviršija normos ribų, o šiltuoju yra arti ribos, kai pastato negalima eksploatuoti.

Reikšminiai žodžiai: administraciniai pastatai; apklausa; apšvieta; įstiklinimo plotas; komfortas; šiluminė aplinka.

Keyword : office buildings, survey, glazing area, lighting, comfort, thermal environment

How to Cite
Motuzienė, V., & Misevičiūtė, V. (2017). Comfort study of office buildings with large glazed areas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 424-435. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1048
Published in Issue
Sep 29, 2017
Abstract Views
419
PDF Downloads
238
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.